Подъем живота на бицепс.

2015-05-27 | 08:46 , Категория фото