Плакат в Ливане.

2015-05-20 | 04:25 , Категория фото