наблюдая за птицами

2015-06-06 | 19:12 , Категория фото