Пара северо-американских индейцев, 1912 г.

2015-06-07 | 02:20 , Категория фото