Карма, за то что не поблагодарил

2015-06-29 | 22:18 , Категория фото