Табличка возле ресторана.

2015-07-13 | 05:15 , Категория фото