видео, c c catch, си си кейч, диско 80х 90х

Каролина Катарина Мюллер, именно так на самом деле зовут Си Си Кетч ...